Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa20 sierpień 2019Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Hair dye Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (A166) - deadline for comments: 21 October 2019