Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie20 august 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Hair dye Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (A166) - deadline for comments: 21 October 2019