Skip to main content
Public Health
Nyhet20 augusti 2019Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Hair dye Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (A166) - deadline for comments: 21 October 2019