Skip to main content
Public Health
Meddelelse26 Juni 2019Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Hydroxypropyl p-phenylenediamine and its dihydrochloride salt (A165) - deadline for comments: 09 September 2019