Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa26 czerwiec 2019Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Hydroxypropyl p-phenylenediamine and its dihydrochloride salt (A165) - deadline for comments: 09 September 2019