Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie26 jún 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Hydroxypropyl p-phenylenediamine and its dihydrochloride salt (A165) - deadline for comments: 09 September 2019