Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa8 marzec 2019Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate (S87) - Submission II (deadline for comments: 13 May 2019)