Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 júl 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Methyl salicylate (methyl 2-hydroxybenzoate) - deadline for comments: 8 September 2021