Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 apríl 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Platinum (nano), Colloidal Platinum (nano) and Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum (nano) - deadline: 14 June 2021