Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa28 wrzesień 2021Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Prostaglandins and prostaglandin-analogues used in cosmetic products (deadline for comments: 23 November 2021)