Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie27 október 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Resorcinol - deadline: 22 December 2020