Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 december 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on the safety of Aluminium in cosmetic products - deadline for comments: 17 February 2020