Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie22 december 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on the safety of cosmetic ingredients HEMA and Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate - deadline for comments: 26 February 2018