Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 august 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Titanium dioxide (TiO2) used in cosmetic products - deadline: 7 September 2020