Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 december 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Zinc Pyrithione (ZPT) - deadline for comments: 24 February 2020