Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie28 január 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Read the new factsheet: "The SCCS Guidance on the safety assessment of nanomaterials in cosmetics"