Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa11 październik 2021Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCCS - Request for a scientific advice on the safety of Homosalate as a UV-filter in cosmetic products