Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie11 október 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Request for a scientific advice on the safety of Homosalate as a UV-filter in cosmetic products