Skip to main content
Public Health
Meddelelse15 Februar 2021Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

SCCS - Request for a scientific advice on the threshold for the warning ‘contains formaldehyde’ in Annex V, preamble point 2 for formaldehyde-releasing substances