Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15 február 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Request for a scientific advice on the threshold for the warning ‘contains formaldehyde’ in Annex V, preamble point 2 for formaldehyde-releasing substances