Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie22 jún 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Request for a scientific advice on Titanium dioxide (TiO2) in cosmetic products