Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie4 marec 2013Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Request for a scientific opinion on 2,2’-methylene-bis-(6(2H-benotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol) submission II (CAS 103597-45-1) (S79)