Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie25 október 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Request for a scientific Opinion on Ethylzingerone with INCI name ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) - Cosmetics Europe No P98 - CAS No 569646-79-3 - Submission