Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie22 november 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Request for a scientific Opinion on Gold (nano) - Colloidal Gold (nano) [CAS No 7440-57-5 / EC No. 231-165-9], Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid (nano) [CAS No.