Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem22 decembris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCCS - Request for a scientific Opinion on Hair dye 1,2,4-trihydroxybenzene (1,2,4-THB) (A33) (CAS 533-73-3). Submission VI