Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie21 september 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Request for a scientific Opinion on the hair dye Hydroxypropyl p-phenylenediamine and its dihydrochloride salt (A165)