Skip to main content
Public Health
Oznámení22 prosinec 2017Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

SCCS - Request for a scientific Opinion on Hair dye Methylimidazoliumpropyl pphenylenediamine HCl (A166) (CAS 220158-86-1). Submission I