Skip to main content
Public Health
Meddelelse22 December 2017Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

SCCS - Request for a scientific Opinion on Hair dye Methylimidazoliumpropyl pphenylenediamine HCl (A166) (CAS 220158-86-1). Submission I