Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas22 gruodis 2017Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

SCCS - Request for a scientific Opinion on Hair dye Methylimidazoliumpropyl pphenylenediamine HCl (A166) (CAS 220158-86-1). Submission I