Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem22 decembris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCCS - Request for a scientific Opinion on Hair dye Methylimidazoliumpropyl pphenylenediamine HCl (A166) (CAS 220158-86-1). Submission I