Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa22 grudzień 2017Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCCS - Request for a scientific Opinion on Hair dye Methylimidazoliumpropyl pphenylenediamine HCl (A166) (CAS 220158-86-1). Submission I