Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie22 december 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Request for a scientific Opinion on Hair dye Methylimidazoliumpropyl pphenylenediamine HCl (A166) (CAS 220158-86-1). Submission I