Skip to main content
Public Health
Nyhet22 december 2017Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

SCCS - Request for a scientific Opinion on Hair dye Methylimidazoliumpropyl pphenylenediamine HCl (A166) (CAS 220158-86-1). Submission I