Skip to main content
Public Health
Oznámení25 říjen 2018Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

SCCS - Request for a scientific Opinion on Hair dye Tetrabromophenol Blue, 4,4’-(4,5,6,7- tetrabromo-1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bis-2,6-dibromophenol (CAS 4