Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem7 novembris 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCCS - Request for a scientific Opinion on the presence of Bisphenol A in clothing