Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa7 listopad 2019Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCCS - Request for a scientific Opinion on the presence of Bisphenol A in clothing