Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie7 november 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Request for a scientific Opinion on the presence of Bisphenol A in clothing