Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa10 maj 2021Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCCS - Request for a scientific Opinion on the safety of Aluminium in cosmetic products - Submission III