Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 máj 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Request for a scientific Opinion on the safety of Aluminium in cosmetic products - Submission III