Skip to main content
Public Health
Meddelelse22 April 2014Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

SCCS - Request for a scientific opinion of the safety of the use of formaldehyde in nail