Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie22 apríl 2014Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Request for a scientific opinion of the safety of the use of formaldehyde in nail