Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa10 marzec 2017Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCCS - Request for a scientific opinion on Skin Sensitisation Quantitative Risk Assessment for Fragrance Ingredients (QRA 2) - Submission I