Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 marec 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Request for a scientific opinion on Skin Sensitisation Quantitative Risk Assessment for Fragrance Ingredients (QRA 2) - Submission I