Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie6 február 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Request for a scientific Opinion on Titanium dioxide (TiO2) (CAS/EC numbers 13463-67- 7/236-675-5, 1317-70-0/215-280-1, 1317-80-2/215-282-2) used in cosmetic produ