Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem5 oktobris 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCCS - Scientific Advice open for comments on the safety of nanomaterials in cosmetics (deadline: 2 November 2020)