Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa5 październik 2020Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCCS - Scientific Advice open for comments on the safety of nanomaterials in cosmetics (deadline: 2 November 2020)