Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie5 október 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Scientific Advice open for comments on the safety of nanomaterials in cosmetics (deadline: 2 November 2020)