Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie4 november 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Scientific advice on the safety of Triclocarban and Triclosan as substances with potential endocrine disrupting properties in cosmetic products