Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas20 gruodis 2012Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation, 8th Revision