Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem20 decembris 2012Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation, 8th Revision